Obavijest o privatnosti podataka

Kako postupamo s vašim podacima

Drago nam je što ste posjetili naše web-mjesto i što ste zainteresirani za naše proizvode i usluge. Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna. Stoga bismo vas u nastavku željeli obavijestiti o načinu na koji društvo Carl Zeiss AG i druga društva grupe ZEISS (dalje u tekstu: društvo ZEISS) obrađuju vaše podatke.

Osobni podaci su podaci koji omogućuju izravnu ili neizravnu identifikaciju osobe. Nije važno može li se identitet utvrditi na temelju jednog ili više podataka. Što je više informacija i podataka moguće kombinirati, to je moguće preciznije utvrditi identitet osobe. Osobni podaci uključuju, primjerice, ime i prezime, adresu, dob ili adresu e-pošte, ali i neizravne podatke kao što su IP adresa ili broj socijalnog osiguranja.

Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka

Odgovorna strana za obradu i zaštitu vaših osobnih podataka je društvo Carl Zeiss AG.

Ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu zaštite podataka, obrade vaših osobnih podataka ili ostvarivanja prava, obratite nam se putem obrasca za kontakt na dnu ove stranice ili na sljedeću adresu, broj telefona ili adresu e-pošte:

Korporativni službenik za zaštitu podataka
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Telefon: +49 7364 20-0 (ključna riječ „zaštita podataka”)
E-pošta: dataprivacy@zeiss.com (Ne šaljite povjerljive sadržaje e-poštom)

Vaša prava kao ispitanika

Naravno, vi zadržavate kontrolu nad svim osobnim podacima koje nam pružite prilikom posjete našem web-mjestu ili uporabe naših usluga. Imate sljedeća prava koja možete besplatno ostvariti.

1. Pravo pristupa

U svakom trenutku imate pravo dobiti informacije o svojim osobnim podacima koje pohranjujemo. Imate pravo znati u koje se svrhe vaši osobni podaci obrađuju, koliko dugo se obrađuju (vidi Trajanje pohrane) i kome se otkrivaju, ako je primjenjivo (vidi Kategorije podataka). Imajte na umu da prije pružanja ovih informacija prvo moramo provjeriti identitet osobe koja šalje zahtjev.

2. Pravo na opoziv/prigovor

Ako ste nam dali privolu za određenu obradu svojih podataka, imate pravo povući tu privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

Ako vaše osobne podatke obrađujemo u okviru ujednačavanja interesa zbog našeg prevladavajućeg legitimnog interesa, imate pravo uložiti prigovor na tu obradu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

3. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zatražiti prijenos svojih osobnih podataka s nas na drugog subjekta.

4. Pravo na ispravljanje, brisanje ili ograničenje obrade

Imate pravo na ispravljanje i/ili dopunu podataka putem dodatne izjave. Također imate pravo na brisanje podataka u svrhe u koje su prikupljeni ili na ograničavanje obrade tih podataka.

5. Pravo na prigovor

Ukoliko imate razlog za prigovor, imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu ili našem službeniku za zaštitu podataka. Za potraživanje prava protiv našeg društva obratite se kontakt osobi navedenoj na početku ove obavijesti o zaštiti podataka.

Kategorije podataka i primatelji podataka

1. Koje kategorije podataka društvo ZEISS upotrebljava?

Kategorije osobnih podataka koje društvo ZEISS obrađuje uključuju, među ostalim:

 • vaše podatke za kontakt, npr. ime i prezime, adresu, broj(eve) telefona, adresu e-pošte itd.
 • podatke o radnom odnosu, npr. naziv vašeg društva, adresu vašeg društva, vašu funkciju u društvu itd.
 • lokaciju ili podatke o preferencijama, npr. pri posjetu našem web-mjestu kako bismo vam sadržaje mogli prikazati sadržajna vama relevantnom jeziku, kako bismo mogli slati biltene sa sadržajem relevantnim za vas, itd.
 • podatke o proizvodima i uslugama, npr. koje proizvode ili usluge ste vi ili vaše društvo kupili od društva ZEISS, koji proizvodi ili usluge su vam dodijeljeni itd.

Napominjemo činjenicu da u okviru dotičnog ugovornog odnosa morate navesti one osobne podatke i podatke vezane uz vaše društvo koji su potrebni za uspostavljanje, provedbu i raskid ugovornog odnosa ili obećanja izvršenja i njihovo ispunjenje ili koje smo zakonski obvezni prikupiti.

2. Primatelji osobnih podataka

U mjeri u kojoj je to potrebno, odjeli unutar društva ZEISS imat će pristup osobnim podacima koji su im potrebni za ispunjenje svojih dužnosti.

Nadalje, vaši osobni podaci mogu se otkriti drugim primateljima u svrhe opisane u odjeljku Svrhe obrade osobnih podataka i na temelju spomenute pravne osnove. To su pažljivo odabrani partneri koji pružaju usluge društvu ZEISS. Ti pružatelji usluga postupaju s vašim osobnim podacima kao takozvani izvršitelji obrade u naše ime i u skladu s našim uputama.

3. Prijenos u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama

Prijenos u zemlje izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”) vrši se samo u mjeri u kojoj je to potrebno za dotičnu svrhu. Prije svakog prijenosa osobnih podataka izvršiteljima obrade ili trećim stranama u trećim zemljama provjeravamo postoji li mehanizam prijenosa koji je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU-a:

 • Ako se radi o sigurnoj trećoj zemlji, prijenos podataka obuhvaćen je odlukom o primjerenosti.
 • Ako se podaci prenose u takozvanu nesigurnu treću zemlju, taj prijenos podataka obuhvaćen je standardnim ugovornim klauzulama.

Trajanje pohrane

Vaši osobni podaci bit će izbrisani čim više neće biti potrebni za svrhe za koje su prikupljeni. U mjeri u kojoj smo na to zakonski obvezani, vaše podatke čuvamo do isteka zakonski propisanih razdoblja čuvanja. Ovisno o pravnoj osnovi, uglavnom je riječ o razdoblju od 6 do 10 godina.

Osim toga, vaši podaci bit će pohranjeni do isteka zakonskih rokova zastare, obično 3 godine, ako je to potrebno za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Nakon toga, dotični podaci rutinski će se izbrisati ako više neće biti potrebni za ostvarivanje potrebnih ciljeva.

Automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila

Osobne podatke koje prikupljamo (primjerice na našem web-mjestu) i koji nam pomažu da razumijemo vaše interese možemo upotrebljavati u svrhe personalizacije kako bismo vam pružili sadržaj i informacije koji su vam relevantni. Pritom se ne vrši automatizirano donošenje odluka na temelju tih prikupljenih podataka.

Neformalni prigovor na ovu vrstu uporabe moguć je bez navođenja razloga u svakom trenutku s budućim učinkom. Koristite se obrascem za kontakt koji se nalazi na dnu ove stranice.

Svrhe obrade osobnih podataka

Društvo ZEISS prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke ako ste dali privolu ili ako je to dopušteno ili zahtijevano drugim zakonskim propisima. Općenito prikupljamo te podatke na dva načina: ili ste nam vi pružili podatke ili mi prikupljamo podatke tijekom vaše uporabe naših proizvoda i usluga.

Sljedeći popis sadrži razne svrhe obrade osobnih podataka društva ZEISS. Svaki unos sadržava kratki opis dotične svrhe, kao i odgovarajuću pravnu osnovu za obradu. Klikom na određeni unos možete vidjeti detaljniji opis pojedinačne svrhe obrade.

Ako imate pitanja o jednoj ili više svrha obrade, slobodno nam se obratite.

 • Osobni podaci koje društvo ZEISS prima u sklopu zahtjeva za ponudu, obrade narudžbi, konfiguracije itd. upotrebljavaju se za obradu dotičnih poslovnih transakcija. Prikupljeni podaci se u tu svrhu obrađuju u našem CRM sustavu. Pravna osnova za obradu podataka je ispunjavanje ugovora ili provedba predugovornih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • Društvo ZEISS nudi razne aplikacija za mobilne uređaje (iOS i/ili Android) kojima se mogu prikupljati osobni podaci. Ti osobni podaci potrebni su za rad dotične aplikacije.

  Uz privolu korisnika, aplikacije na mobilnim uređajima po potrebi mogu dobiti pristup funkcijama krajnjeg uređaja. Svaka aplikacija koju društvo ZEISS nudi zatražit će vašu privolu za uporabu potrebnih funkcija. Te funkcije mogu obuhvaćati, ali nisu ograničene na, sljedeće:

  • kalendar
  • imenik
  • kameru
  • lokaciju
  • zvuk (audioizlaz i mikrofon)
  • telefon
  • SMS/MMS
  • memoriju
  • druge senzore, po potrebi.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • Društvo ZEISS može snimati telefonske pozive ili sesije čavrljanja radi poboljšanja kvalitete svojih usluga. Snimanje se pokreće tek nakon što se od vas zatraži privola i nakon što date privolu na početku telefonskog poziva ili čavrljanja.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • Uobičajeni proces prijave za zapošljavanje

  Registracijom i slanjem prijave na portalu za prijavu za zapošljavanje društva ZEISS dajete nam svoje osobne podatke i privolu za obradu tih podataka u okviru prijave. Također imate mogućnost dati zasebnu privolu za uključivanje vaših podataka u skup kandidata (vidi dolje).

  Vaši će se podaci načelno upotrebljavati samo u svrhu popunjavanja specifičnog radnog mjesta u grupi ZEISS. Društvo grupe ZEISS odgovorno za oglašavanje radnog mjesta ili, u slučaju samoinicijativne prijave, društvo grupe ZEISS kojem ste poslali prijavu odgovorno je za prikupljanje i obradu u okviru značenja Opće uredbe o zaštiti podataka. Više informacija o dotičnom društvu grupe ZEISS možete dobiti na recruiting.oberkochen@zeiss.com. Podatke koje ste naveli na portalu za prijavu za zapošljavanje društva ZEISS u svakom trenutku možete provjeriti, ažurirati i nadopuniti.

  Samoinicijativna prijava

  Ako pošaljete samoinicijativnu prijavu našem sustavu za upravljanje kandidatima, vaši će se podaci proslijediti odgovarajućem društvu grupe ZEISS u skladu s vašim kvalifikacijama.

  Skup kandidata

  Ako ste pristali na prosljeđivanje podataka koje ste naveli u prijavi, vaš će se profil proslijediti ako bi mogao biti koristan za popunjavanje otvorenih radnih mjesta u drugim društvima grupe ZEISS. Vaši će se podaci staviti na raspolaganje društvima grupe ZEISS uključenima u proces prijave za zapošljavanje i ona mogu kontaktirati s vama ako su zainteresirana.

  Aktivni sourcing

  Ako ono što pročitamo o vama u vašem profilu bude zanimljivo i kontaktiramo s vama putem portala za zapošljavanje ili slično, prvo ćemo vas upoznati putem odgovarajuće društvene mreže. Uz vašu privolu, podatke s društvene mreže uključujemo u naš portal za prijavu za zapošljavanje i šaljemo vam poveznicu putem koje možete dovršiti svoj profil putem pojedinačnog pristupa i dati pristanak da vas uključimo u naš skup kandidata. Nakon što prikupimo vaše podatke s društvene mreže, prelazite na uobičajeni postupak prijave za zapošljavanje (vidi gore).

  Preporuka

  Ako imate zanimljiv profil, moguće je da vas je netko od zaposlenika društva ZEISS već preporučio. U tom slučaju vaše je podatke za kontakt prvo zabilježio zaposlenik društva ZEISS kako bi vam naš sustav mogao poslati automatiziranu poruku e-pošte s podacima i poveznicom na profil radnog mjesta. Ako ste zainteresirani, možete proći uobičajeni postupak prijave za zapošljavanje. Ako niste zainteresirani i ne odgovorite na poruku e-pošte, izbrisat ćemo vaše podatke za kontakt iz našeg sustava nakon najkasnije dva mjeseca. Tako ćete imati dovoljno vremena da prilagodite svoj profil dotičnom radnom mjestu ili da iskoristite već prikupljene podatke za druga zanimljiva radna mjesta. Ako želite, izbrisat ćemo vaše podatke i prije isteka razdoblja od dva mjeseca.

  Vrsta podataka

  U okviru postupka prijave za zapošljavanje obrađujemo podatke koje navedete u sklopu svoje prijave. Ti podaci posebice uključuju:

  • identifikacijske podatke (ime, prezime itd.)
  • podatke za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona itd.)
  • podatke o obrazovanju i radnom iskustvu (škola, fakultet, radno iskustvo itd.)
  • ostale relevantne podatke (certifikati, vaša fotografija itd.)
  • podatke o vašim osobnim preferencijama (sklonosti, interesi itd.)
  • pravnu osnovu i prava ispitanika.

  Vaši podaci prikupljaju se u gore opisane svrhe (razumno opravdani razlozi za zapošljavanje u društvu ZEISS). Obrada podataka vrši se na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i članka 88. Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Budući da društvo ZEISS zapošljava nove zaposlenike u mnogim različitim državama, pravna osnova za zakonsku obradu osobnih podataka može se razlikovati. Dodatne informacije o određenim pravnim propisima (npr. o pravima ispitanika prema Općoj uredbi o zaštiti podataka), kao i opće informacije o obradi podataka u društvu ZEISS možete pronaći na našem web-mjestu.

  Ako se obrada vaših podataka temelji na privoli koju ste prethodno dali, svoju privolu možete prema vlastitom nahođenju povući u svakom trenutku s budućim učinkom tako da posjetite portal za prijavu za zapošljavanje društva ZEISS ili pošaljete poruku e-pošte na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com.. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je izvršena prije povlačenja privole.

  Primatelji podataka i mjesto obrade podataka

  Grupa ZEISS osigurava da se treće strane koje djeluju u njeno ime i koje imaju ovlaštenje za pristup ovim podacima pridržavaju prava i obveza definiranih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti podataka. Društvo ZEISS i njegovi pružatelji usluga u načelu obrađuju podatke na poslužiteljima smještenim u Europskoj uniji. U iznimnim slučajevima, podaci se također mogu obrađivati u državama izvan Europe do mjere koja je dopuštena zakonom.

  Pri prijenosu podataka unutar grupe ZEISS, prijenosu podataka u inozemstvo i obradi podataka koju vrše vanjski partneri, društvo ZEISS poštuje primjenjive zakone o zaštiti podataka i primjenjuje zaštitne mjere koliko god je moguće putem raspoloživih sredstava u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, uključujući ugovore o obradi osobnih podataka, standardne ugovorne klauzule EU-a i međunarodne konvencije. Ako lokalni zahtjevi u inozemstvu nisu u skladu s razinom zaštite koju pruža Povelja EU-a o temeljnim pravima, društvo ZEISS nastojat će odgovarajućim mjerama umanjiti rizike obrade osobnih podataka koliko god će to biti moguće.

  Brisanje podataka

  U načelu, zakon nas obvezuje da vaše podatke relevantne za postupak prijave za zapošljavanje arhiviramo u trajanju od šest mjeseci. U slučaju da vam ne možemo ponuditi radno mjesto, no pristali ste da vas uključimo u skup kandidata, izbrisat ćemo vaše podatke najkasnije dvije godine od trenutka odbijanja vaše prijave. Nakon šest mjeseci također možete zatražiti brisanje svojih podataka putem portala za kandidate društva ZEISS ili slanjem poruke e-pošte na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com.. Ako niste pristali na čuvanje svojih podataka, oni će se izbrisati čim popunimo radno mjesto ili unutar razdoblja od šest mjeseci.

  Ako ste pristali na čuvanje svojih podataka, uključit ćemo te podatke u postupke kadrovske administracije koje provodimo u okviru zakonskih odredbi.

  Sigurnost podataka

  Društvo ZEISS ima globalno primjenjive korporativne smjernice za sigurnost i povjerljivost podataka. Uz njih se primjenjuju propisi o zaštiti podataka zemalja u kojima određeno društvo grupe ZEISS ima sjedište. Nadalje, svi pružatelji usluga koji u ime društva ZEISS obrađuju vaše osobne podatke obvezuju se da će osigurati povjerljivost i primijeniti iste stroge mjere sigurnosti kao i društvo ZEISS.

  Tehničku podršku našem sustavu upravljanja kandidatima pruža davatelj IT usluga u Njemačkoj kojeg smo odabrali prema zakonski propisanim parametrima i za kojeg također vrijede zahtjevi zaštite podataka.

  Obavijest o oglasu za posao

  Ako postavite obavijest o oglasu za posao, spremamo samo informacije potrebne za ovu značajku (adresu e-pošte i kriterije za odabir). Svoje sudjelovanje u obavijesti o oglasu za posao možete prekinuti u bilo kojem trenutku. U tom slučaju odmah ćemo izbrisati vaše podatke.

  Kontakt

  Sva pitanja o postupku prijave za zapošljavanje pošaljite na adresu recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • Društvo ZEISS nudi razne forume o određenim stručnim temama. Ti stručni forumi pružaju korisnicima mogućnost međusobne razmjene mišljenja, iskustava i korisnih savjeta. Svaki korisnik za sudjelovanje mora imati ZEISS ID. U sklopu tog postupka obrađuju se korisničko ime, adresa e-pošte i podaci o uporabi.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • Radi provedbe nagradnih igara, društvo ZEISS prikuplja osobne podatke sudionika kako bi se odredio pobjednik. To uglavnom uključuje titulu, ime i prezime, adresu, adresu e-pošte i broj telefona ako je potrebno kontaktiranje telefonom.

  Podaci se upotrebljavaju kako bi se dobitnike obavijestilo e-poštom, poštom ili telefonom. Podaci o adresi upotrijebit će se za slanje nagrade, osim u slučaju osobne isporuke.

  Podatke će prikupljati i obrađivati isključivo društva grupe ZEISS. Podaci se neće prenositi drugim vanjskim društvima.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • Društvo Carl Zeiss AG provodi obradu osobnih podataka koje pružaju prijavitelji nepravilnosti za potrebe primanja i obrade prijava kršenja usklađenosti povezanih sa kršenjem primjenjivih zakona i internih pravila, kao i za istragu i sankcioniranje takvih kršenja.

  Podaci koje pružaju prijavitelji nepravilnosti uključuju, među ostalim, kategorije podataka kao što su podaci za kontakt (npr. ime i prezime, telefon, adresa e-pošte), podaci o zaposleniku društva ZEISS i, ako je primjenjivo, imena i prezimena te ostali osobni podaci povezani s osobama uključenima u prijavu.

  Obrada podataka pri primitku i istrazi prijave kršenja usklađenosti, kao i utvrđivanje odgovarajućih mjera, temelji se na članku 6. stavku 1. točki (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedeno se osobito temelji na legitimnim interesima društva ZEISS u svojstvu društva za progon kaznenih djela, provođenje zahtjeva za naknadu štete u okviru građanskog prava, primjenu ili raskid poslovnog odnosa i otkrivanje kaznenih djela u poslovnom odnosu, kao i sprječavanje kršenja zakonskih propisa u okviru primjenjivih zakona.

  Obrada podataka u središnjoj upravi i prosljeđivanje pitanja koja se odnose na čitavu Grupu putem Odjela za korporativnu usklađenost u pravilu se vrši u skladu s legitimnim interesima društva da dobije pregled prijave kršenja usklađenosti na razini cijele Grupe, a time i pregled postojećih rizika u okviru funkcije upravljanja, kao i radi ostvarivanja i obrane prava u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Ako postoji pravna obveza pružanja sustava za prijavljivanje nepravilnosti ili mehanizma za podnošenje pritužbi, pravna osnova može proizići iz članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  U mjeri u kojoj mehanizam za podnošenje pritužbi zahtijeva privolu ispitanika čiji se podaci obrađuju, obrada se obavlja u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Privola dana za obradu osobnih podataka može se povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

  U skladu s našim legitimnim interesima prema članku 6. stavku 1. točki (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, u određenim okolnostima osobne podatke činimo anonimnima tako da ne sadržavaju informacije ni identifikatore povezane s određenim pojedincima.

  Obveze čuvanja i razdoblja brisanja osobnih podataka

  U načelu, osobne podatke pohranjujemo samo onoliko koliko je potrebno za pojašnjavanje činjenica na koje se odnosi prijava kršenja usklađenosti ili koliko je zakonski propisano. Određene obveze čuvanja i razdoblja brisanja osobnih podataka obrađenih u okviru obrade i pojašnjavanja prijave kršenja usklađenosti ovise o rezultatu istrage određenih činjenica, kao i o vrsti prekršaja i pravnim posljedicama.

  Otkrivanje i prijenos osobnih podataka

  U okviru obrade prijave kršenja usklađenosti u skladu s postupkom koji je utvrđen na unutarnjoj razini te, ako je primjenjivo, u skladu sa zakonski propisanim postupcima će pri pojašnjenju činjenica i utvrđivanju mjera možda biti potrebno uključiti ostale interne funkcije. Osobni podaci prosljeđuju se sljedećim tijelima u ovom kontekstu samo u mjeri neophodnoj za obradu prijave kršenja usklađenosti ili potrebnoj za ispunjenje pravnih obveza:

  • upravi i/ili lokalnom službeniku za usklađenost relevantnog društva ZEISS
  • odjelu odgovornom na unutarnjoj razini u slučaju (stručnih) specifičnih podataka (npr. Odjelu za zaštitu podataka grupe, Odjelu za sigurnost grupe, Pravnom odjelu, Odjelu za kupovinu, službeniku za ljudska prava, Odjelu za unutarnju reviziju)
  • odgovornom Odjelu za ljudske potencijale i voditeljima dotičnih zaposlenika
  • vanjskim odvjetničkim društvima i drugim partnerima radi traženja pomoći pri pojašnjenju indikacija povezanih s usklađenosti, ako je potrebno
  • ostalim odgovornim stranama, kao što su državna istražna tijela, npr. javni tužitelji.

  Ako ste pri prijavi nepravilnosti naveli svoj identitet u okviru obavijesti o usklađenosti, u pravilu smo obvezni prema Općoj uredbi o zaštiti privatnosti svim optuženim osobama otkriti vaš identitet kao izvor osobnih podataka najkasnije mjesec dana od primitka vašeg izvješća (članak 14. stavak 3. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka). Ako postoji znatan rizik da bi se takvom obavijesti mogla ugroziti učinkovitost istrage navoda ili drugi interesi koje treba zaštititi (npr. zaštita prijavitelja nepravilnosti), obavijest se može odgoditi za vrijeme postojanja rizika (članak 14. stavak 5. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka).

  Osobni podaci prenose se primatelju (npr. društvu ZEISS ili nadležnom tijelu) u trećim državama (izvan EU-a ili EGP-a) samo ako je to potrebno u svrhu obrade prijave kršenja usklađenosti. U skladu s time uzimaju se u obzir relevantni zahtjevi članka 44. i sljed. Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Sustav za prijavljivanje nepravilnosti „ZEISS Integrity Line”

  Sustav za prijavljivanje nepravilnosti „ZEISS Integrity Line” omogućuje prijaviteljima nepravilnosti da anonimno prijave kršenje usklađenosti i komuniciraju putem šifrirane veze.

  Društvo Carl Zeiss AG angažiralo je društvo EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Njemačka („EQS”) za izradu platforme „ZEISS Integrity Line” i pružanje tehničke podrške. Pružatelj usluge pažljivo je odabran. Odgovoran je za provođenje redovitog nadzora nad opreznim rukovanjem podacima i njihovom zaštitom. Osobne podatke prenosimo društvu EQS radi tehničke implementacije. U tu svrhu s društvom EQS sklopili smo ugovor o obradi podataka narudžbenice. Obrada koju provodi društvo EQS obavlja se isključivo u podatkovnim centrima visoke sigurnosti certificiranima u skladu s normom ISO 27001 u Njemačkoj i Švicarskoj.

  Ako prijavitelj nepravilnosti upotrebljava platformu za prijavu kršenja usklađenosti i za komunikaciju, društvo EQS u skladu s najsuvremenijom tehnologijom u bazi podataka s posebnom razinom sigurnosti obrađuje i šifrira osobne podatke koje prijavitelj navodi u prijavi. IP adresa i trenutačna lokacija ne pohranjuju se ni u kojem trenutku.

  Samo Odjel za korporativnu usklađenost društva ZEISS, tj. glavni službenik za usklađenost, voditelj Odjela za korporativnu usklađenost i službenik za korporativnu usklađenost, kao i administratori društva EQS s posebnim ovlaštenjem smiju imati uvid u podatke na platformi „ZEISS Integrity Line”.

 • Platforme za učenje društva ZEISS podržavaju vas u nastavku obrazovanja. Svrha platformi za učenje društva ZEISS jest pružanje sadržaja za učenje, organiziranje postupaka učenja, pružanje podrške u scenarijima učenja i praćenje napretka učenja tijekom obrade sadržaja za učenje. Komunikacija između učitelja i učenika također je omogućena u tu svrhu. Platforme za učenje društva ZEISS šalju poruke e-pošte i dodaju unose u kalendaru s važnim informacijama za sudionike u sklopu organizacije postupka učenja.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • Društvo ZEISS želi vam olakšati kontaktiranje s nama. Stoga na svim našim web-mjestima nudimo obrasce za kontakt za upite.

  Ako kontaktirate s nama putem obrasca za kontakt, mi u tu svrhu prikupljamo vaše ime i prezime te adresu e-pošte kako bismo na vaš upit mogli odgovoriti brzo i individualno. Ako želite kontaktirati s nama putem telefona, navedite nam svoj broj telefona.

  Podaci će se upotrijebiti isključivo radi odgovaranja na vaš upit i neće se upotrebljavati ni u koje druge svrhe.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • Društvo ZEISS željelo bi vam slati informacije o proizvodima i uslugama koji bi vas mogli zanimati.

  Upotrebljavamo vaše osobne podatke prikupljene u okviru registracije za bilten, posebice navedena područja interesa, kako bismo vam pružili informacije o proizvodima i uslugama koje su prilagođene vama osobno. Navodeći svoje ime i prezime omogućavate nam da se obratimo vama osobno i da jednostavno upravljamo vašim podacima. Ako nam date podatke o svojoj adresi, npr. poštanski pretinac, također vam možemo pružati ponude koje su prilagođene vašoj lokaciji.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Upute za otkazivanje pretplate pronaći ćete u podnožju svakog biltena.

  Podatke koje prikupimo u sklopu kupnje jednog od naših proizvoda ili usluga, kao i tijekom uporabe istih, mogu se upotrebljavati za potrebe izravnog marketinga radi upućivanja na novosti i ažuriranja o kupljenim ili povezanim proizvodima ili uslugama. Pravna osnova za obradu podataka je zaštita legitimnih interesa društva ZEISS u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš prevladavajući pravni interes proizlazi iz našeg interesa da vam šaljemo novosti i poboljšanja u vezi s proizvodima ili uslugama koje ste naručili ili povezanih proizvoda ili usluga.

  Možete uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka putem društva ZEISS u svrhe oglašavanja u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Prigovor se jednostavno može uložiti putem obrasca zahtjeva koji se nalazi na dnu ove stranice ili poveznice za otkazivanje pretplate u podnožju svakog biltena.

  Nadalje, uvijek se trudimo poboljšati našu ponudu. U tu se svrhu vrše procjene poslanih biltena, npr. mogu li se bilteni slati na navedenu adresu e-pošte, koji se bilteni otvaraju, na koje se poveznice klika unutar biltena itd. Podatke prikuplja i obrađuje isključivo društvo ZEISS. Podaci se neće prenijeti drugim vanjskim društvima.

 • „My Vision Profile” i „ZEISS Online Vision Check” su mrežne usluge za određivanje osobnih navika vida i prepoznavanje individualnih potreba na temelju vidne oštrine, kontrasta i raspoznavanja boja kao i astigmatizma i vidnog polja s ciljem pružanja individualnih rješenja za leće društva ZEISS. Podaci koji se prikupe u tom postupku upotrebljavaju se isključivo radi analiza potrebnih u pojedinačnom slučaju. Rezultatima usluge „My Vision Profile” moguće je naknadno pristupiti putem koda koji se navodi uz rezultat. Na zahtjev se ovaj kôd može poslati i e-poštom.

  Za utvrđivanje profila vida ili provjere vida prikupljaju se razni podaci: dob, ograničenje vida, prethodno korišteno vizualno pomagalo, problemi s vidom, radne i dnevne aktivnosti, trajanje uporabe mobilnih uređaja itd.

  Ako biste rezultate željeli primiti e-poštom, vaša adresa e-pošte također će se prikupiti radi slanja QR koda s rezultatima analize. Adresa e-pošte neće se dodatno pohraniti.

  Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • Za neke proizvode marke ZEISS društvo ZEISS pruža jamstvo od dvije godine od datuma kupnje. Za neke od tih proizvoda razdoblje jamstva može se produljiti na tri godine ako je proizvod registriran putem mrežne registracije društva ZEISS unutar četiri tjedna od datuma kupnje.
  Pravna osnova za ovu obradu podataka je ispunjavanje ugovora ili provedba predugovornih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • Za neke od naših usluga nudimo uslugu jedinstvene prijave. Taj postupak omogućava vam da se prijavite u neke od naših usluga s pomoću korisničkog računa davatelja usluge jedinstvene prijave (npr. Facebook ili Apple ID). Obrada podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (a), (b) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Naš prevladavajući legitimni interes proizlazi iz naše obveze da pružimo sigurnost ponuđenih usluga. U tu svrhu društvo ZEISS obrađuje i prima određene osobne podatke u sklopu postupka jedinstvene prijave.

 • Društvo ZEISS pruža vam i opsežne mogućnosti stupanja u kontakt i informiranja kroz našu prisutnost na društvenim mrežama. Ove usluge društvenih mreža mogu nezavisno prikupljati osobne podatke, npr. putem profila koji ste izradili. Pritom se podaci obrađuju i izvan Europske unije. Obrada podataka provodi se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Platforme društvenih mreža

  Zahvaljujući našoj prisutnosti na društvenim mrežama pružamo vam opsežne mogućnosti stupanja u kontakt i informiranja na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ove usluge društvenih mreža mogu nezavisno prikupljati osobne podatke, npr. putem profila koji ste izradili.

  Na nekim web-mjestima društva ZEISS možete naći gumbe za dodatke društvenih mreža drugih mrežnih usluga. Tim se gumbima još ne uspostavlja kontakt s poslužiteljem davatelja usluge. Svoju privolu za komunikaciju s davateljem usluge odgovarajuće platforme dajete isključivo samim klikom na te gumbe, nakon čega se uspostavlja veza.

  Ako ste već prijavljeni na određenu društvenu mrežu, taj se postupak odvija bez otvaranja novog prozora. Budući da je ovaj prijenos izravan, mi ne dobivamo nikakve informacije o prenesenim podacima. Prenosi se samo informacija o tome da ste pristupili određenoj stranici. Ako ste istovremeno prijavljeni na Facebook ili neku drugu društvenu mrežu, ta se informacija pridružuje vašem računu na toj društvenoj mreži i povezuje s vašim osobnim podacima.

  Za više informacija o tome kako Facebook i Twitter upotrebljavaju i pohranjuju vaše podatke obratite se izravno društvima koja pružaju te društvene mreže.

  Također je moguće blokirati dodatke za društvene mreže s pomoću dodataka za vaš preglednik.

  Facebook for Business – automatsko napredno uparivanje

  Ova funkcija aktivna je samo ako ste u našoj obavijesti o uporabi kolačića dali svoj pristanak za uporabu Facebookovih piksela za praćenje. Ako date svoj pristanak, automatsko napredno uparivanje upotrebljavat će se na nekim web-mjestima društva ZEISS. Ova funkcija prenosi vašu adresu e-pošte i/ili broj telefona nakon što ih unesete u obrazac na web-mjestu društva ZEISS i predate obrazac. Podaci se šifriraju prije prijenosa, a Facebook ih upotrebljava kako bi mogao uspješnije pridružiti korisnike određenoj ciljnoj skupini. Nakon toga Facebook briše prenesene podatke.

  Stranice obožavatelja na Facebooku

  Prema odluci Suda Europske unije od 5. lipnja 2018. godine, odgovornost za rad stranica obožavatelja na Facebooku dijele tvrtka Facebook i tvrtke koje upravljaju stranicama. Osobni podaci koje Facebook prikuplja i obrađuje za potrebe usluge Facebook Insights pružaju se društvu ZEISS samo u anonimiziranom obliku. Stoga ne primamo nikakve informacije o ponašanju pojedinačnih korisnika. Društvo ZEISS upotrebljava uslugu Facebook Insights odnosno alate trećih strana koji upotrebljavaju podatke koje pruža Facebook kako bi procijenilo na koji se način naš sadržaj prima i upotrebljava radi njegova poboljšanja. Pravna osnova za navedeno je članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • Ankete za ispitivanje zadovoljstva klijenata

  Društvo ZEISS ima legitimni interes u vidu poboljšanja svojih proizvoda i usluga. Stoga vas možemo pozvati da sudjelujete u korisničkim anketama. Upitnici koji se upotrebljavaju u ovu svrhu uglavnom su osmišljeni tako da budu anonimni, kako ne biste morali navesti osobne podatke. Ako u upitniku ili anketi ipak navedete osobne podatke, društvo ZEISS može upotrijebiti te osobne podatke radi poboljšanja svojih proizvoda i usluga.

  Podaci se obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke (a) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući privolu koju ste dali u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

  Naš prevladavajući legitimni interes je poboljšanje proizvoda i usluga koje nudimo.

  Ankete za ispitivanje korisnika

  Upotrebljavamo informacije iz anketa za ispitivanje korisnika kako bismo na našem web-mjestu testirali prototipe ili koncepte i ideje, ali i kako bismo poboljšali svoje usluge na temelju povratnih informacija koje primimo od posjetitelja web-mjesta ili korisnika angažiranih preko agencija. Obrada podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (a) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Prikupljamo sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • adresu e-pošte
  • podatke o ponašanju (interakcije korisnika s prototipom, plusevi, minusi, preferencije)
  • lokaciju (zemlju)
  • demografske podatke: dob, dobnu skupinu, spol (nije uvijek potrebno)
  • naziv radnog mjesta.

  Ako se u sklopu ispitivanja korisnika snimaju videozapisi i fotografije, to je moguće samo ako nam date privolu. Možete povući svoju privolu u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga tako da pošaljete poruku e-pošte na adresu research.panel@zeiss.com. Te informacije pohranjujemo u našoj bazi podataka jer je moguće da svi članovi projektnog tima neće sudjelovati u razgovoru (ako je primjenjivo).

  Za provođenje anketa za ispitivanje korisnika angažiramo pružatelja usluge maze.com. S pružateljem usluge sklopljen je ugovor o zaštiti podataka. Vaši osobni podaci neće se dijeliti ni sa kojim drugim pružateljem usluge.

  Osobne podatke prikupljene u sklopu ispitivanja korisnika čuvamo tijekom razdoblja od dvije godine. Anonimizirani podaci (tj. podaci kojima vas se ne može identificirati) mogu se čuvati duže.

 • Ako sudjelujete na nekom od naših događaja, obrada vaših osobnih podataka možda će biti nužna za vaše sudjelovanje radi obrade i fakturiranja. Obrada podataka vrši se na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka ili, ako nema ugovornog odnosa između vas i društva ZEISS, na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš prevladavajući legitimni interes je učinkovita provedba mrežnih događaja.

  Upotrebljavamo sljedeće platforme i aplikacije za provođenje virtualnih sastanaka ili webinara:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24.

  U pravilu se za događaje obrađuju samo vaša adresa e-pošte, ime i prezime te IP adresa. Za događaje koji se plaćaju također se mogu obrađivati podaci u svrhe fakturiranja.

  Između vas i pružatelja usluge webinara uspostavlja se šifrirana veza. Ne snimamo audio ili vizualne informacije koje se prenose tijekom ove sesije. Klikom na „Pridruži se” potvrđujete da ni vi nećete snimati ni praviti snimke zaslona tijekom te sesije.
  Sesiju možete završiti u bilo kojem trenutku tako da zatvorite prozor preglednika ili izađete iz programa ili aplikacije. Ako vaš kontakt završi sesiju, vaše sudjelovanje u sesiji također će se automatski završiti.

  Tijekom i nakon webinara prenose nam se statistički podaci. Ako sudjelujete u webinaru, postavite pitanje ili odgovorite na pitanje tijekom webinara, osim podataka za registraciju primamo i informacije o trajanju sudjelovanja, interesu za webinar, postavljenom pitanju ili danom odgovoru radi daljnjeg poboljšanja ili proširenja korisničkog doživljaja.

  Također bismo željeli istaknuti da i davatelji usluga prikupljaju podatke u sklopu pružanja usluge, na što ne možemo utjecati. Detaljne informacije o navedenome mogu se pronaći na web-mjestima davatelja usluga.

 • Društvo ZEISS s pomoću videosnimanja nadzire područja unutar i izvan zgrada i prostorija koja su važna u pogledu sigurnosti. Videonadzor javnih površina načelno se ne provodi. Čim se nađete u području detekcije kamera postajete subjekt ove obrade podataka. Obrada podataka provodi se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Društvo ZEISS ima prevladavajući legitimni interes za uporabu videonadzora, koji pomaže u održavanju sigurnosti zgrade i osobne sigurnosti. Videonadzor služi za sljedeće svrhe:

  • provođenje kućnog reda
  • otkrivanje pokušaja nezakonitog pristupa
  • (nužan) nadzor vrata s alarmom
  • otkrivanje blokiranih izlaza u nuždi
  • razjašnjenje i kazneni progon neovlaštenog pristupa
  • sprječavanje, obuzdavanje i razjašnjavanje ponašanja relevantnog za počinjena kaznena djela, npr. vandalizma.

  Videonadzor omogućuje pravovremeno poduzimanje mjera za otklanjanje problema proizašlih iz gore navedenih točaka. Stoga služi ne samo za zaštitu zgrada, nego i za zaštitu vaše osobne sigurnosti i sigurnosti zaposlenika društva ZEISS.

  Videopodaci se procjenjuju samo na ad hoc osnovi. U slučaju kršenja kućnog reda, počinjenja kaznenog djela ili određenih zakonskih uvjeta, snimke se mogu predati sigurnosnim tijelima.

  U pravilu se podaci snimaju ili čuvaju sedam dana. Ovisno o lokaciji, razdoblje snimanja i pohrane podataka može se razlikovati (najviše mjesec dana). Obično se na svakom mjestu gdje se provodi videonadzor postavlja obavijest kako bi se ispitanike obavijestilo o njihovim pravima.

  U slučaju specifičnog razloga, te sekvence slika potrebne su za vrijeme trajanja istrage.

 • U pravilu možete upotrebljavati web-mjesta društva ZEISS, a da nam ne pružite nikakve osobne podatke. Za neke funkcije koje nudimo na web-mjestima zatražit ćemo od vas osobne podatke kako bismo mogli brzo pružiti odgovarajuću uslugu na korisnicima prihvatljiv način ili kako bismo mogli uopće pružiti uslugu. Pogledajte i stranicu „Uporaba kolačića i sličnih tehnologija”.

  Neki se podaci već prikupljaju automatski i iz tehničkih razloga kada posjetite naše web-mjesto. Detaljne informacije o navedenom možete pronaći u odjeljku „Pristupni podaci za web-mjesta i web-trgovine”.

  Obrada podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (a) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.

 • U našim web-trgovinama možete naručiti razne proizvode. Za obradu narudžbe obrađuju se razni osobni podaci. Obrada podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

  Da bismo obradili narudžbu, obrađujemo vaše podatke za kontakt, tj. titulu, prezime, ime, broj telefona i adresu za dostavu i ispostavu računa. Upotrebljavamo vašu adresu e-pošte da bismo vam poslali potvrdu narudžbe i ostale važne informacije o vašoj narudžbi i kako bismo potvrdili vaš identitet prilikom izrade korisničkog računa. Nadalje, tijekom postupka narudžbe prikupljamo vaše podatke o plaćanju. Ako je to nužno za izvršenje narudžbe, upotrebljavamo poduzeća za dostavu, prijevoz i otpremu. U slučaju kašnjenja plaćanja dostavljamo podatke potrebne za naplatu našeg potraživanja pružatelju usluga naplate, pod uvjetom da su ispunjeni drugi zakonski uvjeti. Obrada plaćanja putem kreditnih kartica i usluge PayPal također se vrši putem vanjskog pružatelja usluge.

  Pravna osnova za obradu podataka je ispunjavanje ugovora ili provedba predugovornih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Odstupajući od toga, obrada podataka za gore opisanu provjeru kreditne sposobnosti i po potrebi uključivanje pružatelja usluga naplate potraživanja provodi se temeljem članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš prevladavajući legitimni interes je izbjegavanje neplaćanja.

  Neki se podaci već prikupljaju automatski i iz tehničkih razloga čim posjetite naše web-trgovine. Detaljne informacije o navedenom možete pronaći u odjeljku „Pristupni podaci za web-mjesta i web-trgovine”.

 • Za obradu ugovornih odnosa svojim klijentima nudimo sigurne mogućnosti plaćanja i u tu svrhu osim banaka upotrebljavamo i druge pružatelje platnih usluga. Pravna osnova za obradu podataka je ispunjavanje ugovora ili provedba predugovornih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

   Osobne podatke obrađuju pružatelji platnih usluga (npr. ime i prezime, adresa, bankovni podaci kao što su brojevi računa ili brojevi kreditnih kartica). Ta obrada je nužna za provođenje transakcija. Međutim, podatke navedene u sklopu ovog postupka obrađuju i pohranjuju samo pružatelji platnih usluga. Društvo ZEISS prima samo informaciju o tome je li plaćanje provedeno.

    Pružatelji platnih usluga mogu vršiti dodatne prijenose u svrhu provjere identiteta i kreditne sposobnosti. U tom smislu upućujemo na uvjete i odredbe te informacije o zaštiti podataka pružatelja platnih usluga. Primjenjuju se uvjeti i odredbe te obavijesti o zaštiti podataka dotičnih pružatelja platnih usluga kojima se može pristupiti putem njihovih web-mjesta i transakcijskih aplikacija.

   • ZEISS ID je sustav upravljanja identitetom i pristupom za sve aplikacije društva ZEISS koji mogu upotrebljavati kupci, partneri, dobavljači i zaposlenici. Na taj se način digitalne usluge društva ZEISS mogu upotrebljavati putem jedinstvene pristupne točke. Integrirana funkcija jedinstvene prijave omogućuje prebacivanje između različitih usluga bez potrebe za ponovnom prijavom. Automatska registracija to omogućuje i unutar društava ZEISS.

    Korisnik za registraciju treba navesti prezime, ime, adresu e-pošte i, ako je potrebno za korištenu uslugu, naziv radnog mjesta, broj telefona i adresu za dostavu i ispostavu računa. Pružene podatke upotrebljavamo u svrhu administracije korisnika. Ti korisnički podaci po potrebi će se također prenijeti u svrhe provedbe daljnjih usluga, npr. za obradu narudžbi u web-trgovini.

    Unutar profila računa ZEISS ID možete pregledati i mijenjati svoje osobne podatke ili status svoje privole za marketing, a opcionalni se podaci mogu izbrisati. Također je moguće izbrisati i sam ZEISS ID. U tom će se slučaju vaši podaci izbrisati i izgubit ćete pristup aplikacijama povezanima s računom ZEISS ID. Vaš račun ZEISS ID i vaši podaci automatski će se izbrisati ako je račun neaktivan dvije godine.

    Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili izvršenje ugovora ili izvršenje predugovornih mjera u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka ili zaštita prevladavajućih legitimnih interesa društva ZEISS u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

   • Kao operator web-mjesta ili web-trgovine društvo ZEISS prikuplja podatke o pristupima našim web-mjestima i web-trgovinama i te podatke pohranjuje kao takozvane datoteke zapisa poslužitelja. Sljedeći se podaci prikupljaju automatski i pohranjuju do automatskog brisanja:

    • web-mjesto ili stranica posjećene web-trgovine
    • datum i vrijeme pristupa
    • web-mjesto s kojeg se pristupilo odredišnoj stranici (tzv. URL preporuke)
    • preglednik koji se upotrebljava
    • operativni sustav koji se upotrebljava
    • IP adresa krajnjeg uređaja koji šalje zahtjev.

    Prethodno navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

    nadzor i procjena sigurnosti i stabilnosti sustava

    • osiguranje neprekinute veze s web-mjestom
    • jednostavnost uporabe našeg web-mjesta.

    Obrada podataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš prevladavajući pravni interes proizlazi iz gore navedenih svrha prikupljanja podataka. Ni u kojem slučaju ne upotrebljavamo prikupljene podatke za donošenje zaključaka o pojedincima.

   • Usluga virtualnog isprobavanja društva Carl Zeiss Vision GmbH daje vam preporuke za okvire naočala na temelju vašeg prethodno izrađenog virtualnog avatara. Prikupljene biometrijske podatke obrađuje samo društvo ZEISS u sklopu usluge virtualnog isprobavanja.

    Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

   • Pravna osnova i svrha

    Ove informacije upotrebljavat ćemo za testiranje prototipa ili koncepata i ideja na našem web-mjestu, kao i za poboljšanje naših usluga na temelju povratnih informacija koje primimo od posjetitelja web-mjesta ili korisnika angažiranih putem agencija. Primijenjena pravna osnova za prethodno navedene aktivnosti su naši pravni interesi (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

    Prikupljamo sljedeće podatke:

    • ime i prezime
    • adresu e-pošte
    • podatke o ponašanju (interakcije korisnika s prototipom, plusevi, minusi, preferencije)
    • lokaciju (zemlju)
    • demografske podatke: dob, dobnu skupinu, spol (nije uvijek potrebno)
    • naziv radnog mjesta.

    Snimate li videozapise i fotografije?

    Da, pod uvjetom da ste nam prethodno dali privolu. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga tako da pošaljete poruku e-pošte na adresu research.panel@zeiss.com

    Te informacije pohranjujemo u našoj bazi podataka jer je moguće da svi članovi projektnog tima neće sudjelovati u razgovoru (ako je primjenjivo). Snimke i bilješke omogućuju nam da dijelimo sadržaj i pristupimo mu kasnije na pouzdan i točan način.

    Dijelite li moje osobne podatke s trećim stranama?

    Možemo angažirati vanjske agencije za provođenje anketa u naše ime. Vaše osobne podatke također dijelimo s alatima koji se upotrebljavaju za provođenje anketa. U oba slučaja potpisali smo odgovarajući ugovor o zaštiti podataka i proveli odgovarajuću procjenu dobavljača u pogledu zaštite privatnosti.

    Koliko dugo ćete čuvati moje osobne podatke?

    Vaše osobne podatke čuvat ćemo tijekom razdoblja od dvije godine. Zbirni podaci i/ili anonimizirani podaci (podaci na temelju kojih vas se ne može identificirati) čuvaju se dulje razdoblje.

    Međunarodni prijenos podataka

    Vaši podaci mogu se pohraniti izvan EGP-a u kontekstu digitalnih usluga koje podržava oblak (npr. e-pošta, alat za ankete). To znači da se vaši podaci mogu pohranjivati ili im se može pristupati u zemljama izvan EGP-a prema zakonima izvan EU-a, gdje njihova uporaba možda ne podliježe istim strogim zahtjevima pravne zaštite. Međutim, naši pružatelji usluga trećih strana nemaju nikakva prava koristiti se informacijama koje dijelimo s njima, osim u mjeri u kojoj je to potrebno da nam pruže podršku.

    Kako bismo vam pružili najviše jamstava privatnosti i zaštite podataka pažljivo smo ispitali i provjerili treće strane s kojima surađujemo. Kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima za zaštitu podataka pri međunarodnim prijenosima, Standardne ugovorne klauzule (SCC) koje je usvojila Europska komisija potpisane su s tim pružateljima usluga.

    Sve informacije su povjerljive

    Čuvanje povjerljivosti: sa svim informacijama koje pružite društvu ZEISS tijekom razgovora postupat će se na povjerljiv način. Društvo ZEISS obvezuje se da neće otkriti nikakve podatke, osim ako to zahtijeva zakon ili je to potrebno za zaštitu prava osobe.

    Čuvanje povjerljivosti društva ZEISS: sve informacije koje vam društvo ZEISS priopći tijekom razgovora su povjerljive. Sve povratne informacije koje pružite društvu ZEISS u vezi s proizvodima i/ili uslugama društva ZEISS su povjerljive i prihvaćate da je društvo ZEISS vlasnik tih povratnih informacija. To nema nikakvog utjecaja ni na kakva vlasnička prava koja možete imati u vezi s bilo kojim drugim sadržajem koji podijelite s nama tijekom razgovora.

    Vlasništvo nad medijima

    Društvo ZEISS vlasnik je medija i vi dajete društvu ZEISS izričito dopuštenje za uporabu snimki i fotografija na kojima se nalazite za medije ili izvedene aktivnosti u vezi s našim projektom (objava može biti interna).

   Upit u vezi s privatnošću podataka

   Obrazac se učitava...

   Vaš zahtjev u vezi s privatnošću podataka.
   Ispunite obrazac u nastavku i javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku!

   Za više informacija o obradi podataka koju provodi društvo ZEISS pogledajte našu izjavu o privatnosti podataka.

   • 1

    Datum posljednjeg ažuriranja: 23. siječnja 2024.