Pravila za zaštitu privatnosti podataka

Zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu za našu tvrtku i Vašoj želji da postanete ZEISS-ov zaposlenik. Smatramo važnim informirati Vas o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima vezano za proces prijave za zapošljavanje.

Molimo koristite samo privatne adrese e-pošte za Vaše prijave ili upite.

Voditelj i svrha obrade podataka

Uobičajeni proces prijave za zapošljavanje

Registracijom i slanjem prijave na ZEISS-ov portal za prijavu za zapošljavanje, dajete nam svoje osobne podatke i pristajete na obradu tih podataka u okviru prijave. Također imate mogućnost dati zasebnu suglasnost za uključivanje Vaših podataka u Skup kandidata (pogledajte dolje).

Načelno, Vaši će se podaci koristiti samo u svrhu popunjavanja specifičnog radnog mjesta u ZEISS Grupi. Voditelj prikupljanja i obrade podataka u okviru značenja Opće uredbe o obradi podataka je ZEISS tvrtka odgovorna za oglašavanje radnog mjesta ili, u slučaju samoinicijativne prijave, ZEISS tvrtka kojoj ste poslali prijavu. Za detaljnije informacije o specifičnom ZEISS poslovnom subjektu molimo idite na recruiting .oberkochen @zeiss .com. Podatke navedene na ZEISS-ovom portalu za prijavu za zapošljavanje možete u svakom trenutku revidirati, ažurirati i upotpuniti.

Samoinicijativna prijava

Ako šaljete samoinicijativnu prijavu u naš Sustav za upravljanje kandidatima, Vaši se podaci prosljeđuju relevantnoj ZEISS tvrtki u skladu s Vašim kvalifikacijama.

Skup kandidata

Ako ste pristali da se podaci vezano za Vašu prijavu mogu prosljeđivati, Vaš se profil stavlja u opticaj ako bi također mogao biti zanimljiv za popunjavanje otvorenih radnih mjesta u drugim ZEISS tvrtkama. Sukladno tome, Vaši se podaci stavljaju na raspolaganje ZEISS tvrtkama uključenim u proces prijave za zapošljavanje i one Vas mogu kontaktirati ako su zainteresirane.

Aktivni sourcing

Ako ono, što pročitamo o Vama u Vašem profilu bude zanimljivo i kontaktiramo Vas putem portala za karijeru ili slično, prva faza u našem međusobnom boljem upoznavanju je putem dotične društvene mreže. Sukladno Vašem pristanku, uključit ćemo podatke, koje smo prikupili s društvene mreže, u naš portal za prijavu za zapošljavanje i zatim ćemo Vam poslati poveznicu tako da možete koristiti prilagođenu uslugu pristupa kako biste upotpunili svoj profil i dali suglasnost da Vas uključimo u naš Skup kandidata. Nakon što prikupimo Vaše podatke s društvene mreže, ulazite u uobičajeni postupak prijave za zapošljavanje (pogledajte gore).

Preporuka

Ako imate zanimljiv profil, možda Vas je netko od ZEISS-ovih zaposlenika već preporučio. U tom slučaju, Vaši se kontaktni podaci prvo prikupljaju preko tog ZEISS-ovog zaposlenika tako da Vam naš sustav potom može poslati automatsku e-poštu s informacijama i poveznicom za profil radnog mjesta. Ako ste zainteresirani, možete slijediti uobičajeni postupak prijave za zapošljavanje. Ako niste zainteresirani i ne odgovorite na e-poštu, izbrisat ćemo Vaše kontaktne podatke iz našeg sustava nakon maksimalnog razdoblja od dva mjeseca. Tako imate dovoljno vremena da prilagodite svoj profil dotičnom radnom mjestu ili da iskoristite podatke, koje smo već prikupili, za druga zanimljiva otvorena radna mjesta. Na Vaš zahtjev, izbrisat ćemo Vaše podatke prije isteka razdoblja od dva mjeseca.

Tip podataka

Tijekom postupka prijave za zapošljavanje obrađujemo podatke koje ste nam poslali u prijavi. Ovi podaci posebice uključuju sljedeće:

  • Identifikacijski podaci (prezime, ime, porezni broj itd.)
  • Kontaktni podaci (adresa e-pošte, telefonski broj itd.)
  • Podaci o Vašim osobnim preferencijama (Vaše sklonosti, interesi itd.)
  • Podaci o obrazovanju i karijeri (škola/fakultet koje ste pohađali, dosadašnja karijera)
  • Drugi relevantni podaci (certifikati, Vaša fotografija itd.)

Pravni temelj i prava ispitanika

Vaši podaci prikupljaju se u svrhe opisane u gornjem tekstu (odgovarajući razlozi za zapošljavanje u ZEISS-u). Kako ZEISS zapošljava novo osoblje u mnogim različitim državama, pravni temelj za zakonsku obradu osobnih podataka jako varira. Daljnje informacije o dotičnom nacionalnom zakonodavstvu (na primjer prava ispitanika pod Općom uredbom o zaštiti podataka) i opće informacije o obradi podataka u ZEISS-u pronaći ćete na našim web stranicama na https://www.zeiss.com/data-protection.

Ako se Vaši podaci obrađuju na temelju dane suglasnosti, svoju suglasnost možete po svojoj volji i u bilo kojem trenutku povući s budućim stupanjem na snagu tako da posjetite ZEISS-ov portal za prijavu za zapošljavanje ili slanjem e-pošte na recruiting .oberkochen @zeiss .com. Taj opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka do trenutka opoziva suglasnosti.

Primatelji podataka i mjesto obrade podataka

ZEISS Grupa osigurava da će se treće strane, koje npr. obavljaju poslove u ime ZEISS-a i koje imaju ovlaštenje za pristup ovim podacima, pridržavati prava i obveza definiranih u ovim Pravilima za zaštitu privatnosti podataka. ZEISS i njegovi davatelji usluga uvijek obrađuju podatke na poslužiteljima smještenim u Europskoj uniji. U iznimnim slučajevima, podaci također mogu biti obrađivani u državama izvan Europe (trećim državama) do mjere, do koje to dopušta zakon.

Pri prosljeđivanju podataka unutar ZEISS Grupe, njihovom prijenosu trećoj strani (npr. zbog propisa za borbu protiv terorizma) ili u treću državu i pri obradi podataka od strane vanjskih partnera, ZEISS poštuje primjenjive zakone za zaštitu privatnosti podataka i koristi zaštitne mjere pri tim aktivnostima najbolje što je moguće putem raspoloživih sredstava za zaštitu privatnosti podataka, uključujući ugovore o obradi osobnih podataka, standardne ugovorne klauzule EU-a i međunarodne konvencije. Ako lokalni zahtjevi u inozemstvu ne zadovoljavaju razinu zaštite koju pruža Povelja Europske unije o temeljnim pravima, ZEISS će nastojati odgovarajućim sredstvima smanjiti rizike obrade osobnih podataka na minimum.

Brisanje podataka

Načelno, zakon nas obvezuje da Vaše podatke relevantne za proces prijave za zapošljavanje arhiviramo u trajanju od šest mjeseci. U slučaju da Vam ne možemo ponuditi radno mjesto, ali pod uvjetom da prihvatite da Vas uključimo u Skup kandidata, brišemo Vaše podatke najkasnije nakon dva mjeseca od trenutka kad odbijemo Vašu prijavu. Nakon šest mjeseci također možete u bilo kojem trenutku izbrisati svoje podatke na ZEISS-ovom portalu za kandidate ili slanjem e-pošte na recruiting .oberkochen @zeiss .com. Ako niste pristali na čuvanje Vaših podataka, oni se brišu čim popunimo otvoreno radno mjesto i/ili unutar razdoblja od šest mjeseci. Ako ste pristali na čuvanje Vaših podataka, te podatke uključujemo u procese administracije ljudskih potencijala koje provodimo u zakonskim granicama.

Sigurnost podataka

ZEISS ima korporativne direktive koje su važeće svugdje u svijetu kako bi se osigurala sigurnost i povjerljivost podataka; osim toga, primjenjuju se propisi o zaštiti privatnosti podataka u državama u kojima neka od ZEISS tvrtki ima svoje sjedište. Nadalje, svaki davatelj usluge, koji u ime ZEISS-a obrađuje Vaše osobne podatke, obvezuje se da će osigurati povjerljivost i primijeniti iste stroge mjere sigurnosti kao i ZEISS. Tehničku podršku našem sustavu za upravljanje kandidatima pruža davatelj IT usluga u Njemačkoj, kojeg smo odabrali koristeći se parametrima koje propisuje zakon i na kojeg se također primjenjuju zakonski zahtjevi za zaštitu privatnosti podataka.

Obavijest o oglasu za posao

Ako ste postavili obavijest o oglasu za posao, spremamo samo one informacije potrebne za to (adresa e-pošte i selekcijski kriteriji). Svoje sudjelovanje u obavijesti o oglasu za posao možete prekinuti u bilo kojem trenutku. U tom slučaju odmah brišemo Vaše podatke.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti privatnosti podataka, molimo obratite nam se na datap rivacy @zeiss .com. Sva pitanja o procesu prijave za zapošljavanje molimo pošaljite na recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Verzija

Ako dođe do bilo kakvih značajnih izmjena u načinu na koji obrađujemo Vaše podatke, o tome ćemo Vas odmah informirati. Pravila za zaštitu privatnosti podataka u verziji od rujna 2021.